Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

  1. Introducere

S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA este o instituție financiară nebancară.  Această notă de informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA. Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter cu personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru găzduit de domeniul  bgamicrocredit.ro.

 

  1. Denumirea operatorului de date și a proprietarului website-ului

S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA este operator de date cu caracter personal și proprietara website-ului accesibil la următoarea adresă web:

www.bgamicrocredit.ro

 

  1. Activitatea noastră

S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA, proprietara website-ului www.bgamicrocredit.ro, cu sediul social în Odorheiu Secuiesc, Str. Kuvar 28, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 26874691, înscrisă în Registrul Comertului  de pe lângă Tribunalul Harghita  sub nr. J19/144/2010, înscrisă în Registrul general al instituțiilor financiare nebancare sub nr. RG-PJR-21-030264/17.06.2010. este o instituție financiară nebancară care oferă microcredite persoanelor juridice.

S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA deţine baza de date cu informaţii puse la dispoziţie de clienţi cu ocazia încheierii şi executării contractelor de microcredite.

 

  1. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal, avute în vedere, reprezintă orice informaţii referitoare la clientul IFN, ca de exemplu: numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului dumneavoastră de identitate, data eliberării şi denumirea autorităţii care a eliberat actul de identitate, numărul contului dumneavoastră bancar şi denumirea băncii, numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, etc.

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la datele furnizate de către dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de Securitate. Nu prelucrăm date în scopuri publicitare sau în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

 

  1. Temeiuri legale și scopurile prelucrării

Deoarece sunteți îndreptățiți să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră personale în alt scop decât cel pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale. În baza contractului încheiat cu dumneavostră, în calitate de client al S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA, vom prelucra toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru prestarea serviciului, în conformitate cu prevederile contractuale.

Dacă ne sunteți client, prelucrăm datele dumneavostră personale pe baza interesului legitim de a vă transmite comunicări specifice Serviciului de Informare care sunt de interes pentru dumneavoastră și  afacerea dumneavoastră.

 

  1. Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se prevede în contractul de microcredit.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele înregistrate sunt utilizate de către IFN şi partenerii contractuali ai IFN cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În acest sens, S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

Ca regulă, nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți.

Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să facem o astfel de informare.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavostră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom adopta măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

 

  1. Securitatea datelor personale

S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră  personale împotriva  manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat. Datele care nu mai sunt necesare nu vor fi stocate și vor fi șterse din baza de date a IFN.

 

  1. Drepturile clientului în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către S.C. BGA MICROCREDIT IFN SA în acord cu prevederile legislației pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Conform legii, clientul website-ului www.bgamicrocredit.ro , beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail office@bgamicrocredit.ro. De asemenea, clientul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.